TIS

Toxikologické informační středisko

Akutní otravy (intoxikace) – co dělat

V případě laických i lékařských dotazů týkajících se postupu při akutní otravě (intoxikaci) způsobené houbami, rostlinami, živočichy, alkoholem, drogami, chemickými látkami se obraťte na Toxikologické informační středisko (TIS).

 

Telefonní linky pro akutní intoxikace: +420 224 91 92 93, +420 224 91 54 02

Kontakt: Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK
Na Bojišti 1
120 00 Praha 2

Více na: Toxikologické informační středisko