Centrum zdraví, výživy a potravin

Palackého 3a, 612 42 Brno

Základní informace

Vážení návštěvníci webu nutrivigilance CZ, nacházíte se na internetových stránkách Státního zdravotního ústavu, které vznikly na základě nově připravovaného projektu Centra zdraví, výživy a potravin v Brně. Smyslem tohoto projektu je sběr informací o negativních zdravotních účincích po konzumaci potravin vybraného druhu. Podobnost lze nalézt v již existujícím systému farmakovigilance fungujícím v ČR pod záštitou Státního ústavu pro kontrolu léčiv, který spočívá ve sběru informací o negativních zdravotních účincích po užití léčivých přípravků.

 

Věříme, že prostřednictvím tohoto portálu, a to na základě Vašich podnětů, bude přispěno k prevenci vzniku nežádoucích zdravotních obtíží u spotřebitelů po konzumaci potravin.

 

  • Název: Centrum zdraví, výživy a potravin (CZVP)

  • Sídlo: Palackého 3a, 612 42 Brno

  • Tel.: +420 515 577 512

  • Tel.: +420 515 577 511 (sekretariát)

  • Fax: +420 541 212 953

  • Email: nutrivigilance@szu.cz

  • Zřizovatel: Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze, příspěvková organizace ministerstva zdravotnictví

  • Charakteristika činnosti centra:

Hlavní odborná náplň centra spočívá především v podpoře ochrany veřejného zdraví v oblasti bezpečnosti potravin a hodnocení zdravotních rizik ve spojení s dietární expozicí. CZVP se také zabývá specifickými tématy v oblasti výživy souvisejícími s platnými legislativními předpisy (aplikovaná výživa). V těchto oblastech zajišťuje mezinárodní spolupráci v rámci EU i s třetími zeměmi a mezinárodními organizacemi.

 

Více o SZÚ či o CZVP naleznete na: www.szu.cz

Zřizovatel webu:

Přímým zřizovatelem tohoto webu je Státní zdravotní ústav (SZÚ).