Informace veřejnosti

Informace týkající problematiky Nutrivigilance, bezpečnosti potravin, obecně potravin

RASFF (systém rychlého varování)

Vybraný přehled potravin představujících riziko pro lidské zdraví, které byly nahlášeny do systému RASFF.
Přejít na přehled

INFORMACE Z KONTROLY POTRAVIN

Informace od organizací zabývající se kontrolou potravin.
Přejít na přehled

JINÉ

Ostatní informace, které nespadají do výše uvedených kategorií.
Přejít na přehled