Výroční zprávy

Informace týkající se problematiky Nutrivigilance

Zpráva o vývoji systému za rok 2015

Počátkem roku 2015 byla široké veřejnosti zpřístupněna beta verze webového portálu systému Nutrivigilance dostupná na adrese: http://nutrivigilance.szu.cz. Podstatou systému je sběr a analýza informací nežádoucích zdravotních účinků po konzumaci vybraných druhů potravin. Cílem je shromáždění dat, které dosud nikdo v ČR neeviduje. Na podkladě analýzy obdržených hlášení lze iniciovat podněty pro preventivní nápravná opatření realizovaná dozorovými orgány, zdravotníky, dalšími odborníky (podpora zdraví, vzdělávání) a vědci (hodnocení zdravotních rizik). V průběhu roku 2015 probíhal prostřednictvím systému Nutrivigilance pokusný sběr hlášení, zpětná komunikace se spotřebiteli, komunikace s veřejností (dotazy, podněty, telefonická hlášení), s médii (veřejnoprávní televize, internetový časopis), OOVZ a kontrolními organizacemi.  Dvě třetiny přijatých hlášení se týkaly potravin, jedna třetina doplňků stravy. Byly zaznamenány reakce typu bolesti hlavy, kloubů, svalů, břicha, alergické reakce (vyrážka, otok hrdla…), nevolnost, průjem/zácpa, zvracení, žaludeční křeče, krvácení do trávicího traktu (světlá krev ve stolici) apod., které po vysazení potraviny vymizely. U nikoho pravděpodobně nedošlo (na základě sebehodnocení) k vážnému, ani nevratnému poškození zdraví.  Ve dvou případech DS obsahujících chlorelu (nebo chlorelu se spirulinou jako pojivo) byla nalezena silná příčinná souvislost (PS pravděpodobná: 66-100 %). V tomto případě, kromě kontaktování OOVZ a SZPI, byla vydána zpráva dostupná na webu SZÚ a také na portálu Nutrivigilance. Specializovaný seminář s pracovníky KHS vedl k závěru, že je potřeba zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o existenci tohoto systému, např. formou letáků v ordinacích praktických lékařů či lékárnách. Možnosti závisí na dostupných zdrojích financí, např. v systému podpory veřejného zdraví. Celá zpráva je dostupná zde.


Zpráva o vývoji systému za rok 2016

Do systému bylo za rok 2016 nahlášeno celkem 26 případů zdravotních potíží po potravinách a doplňcích stravy (dále jen DS). Po konzumaci těch, na které se systém primárně zaměřuje, se vyskytly reakce typu vyrážky a svědění pokožky, bolesti za hrudní kostí, bušení srdce, bolesti hlavy, pálení v krku, bolesti v oblasti horních cest dýchacích, pálení žáhy, pálení a bolest žaludku, jícnu, pálení dásní a citlivost zubů, brnění jazyka, zčernání jazyka, krvácení z nosu aj. Jednotlivé případy spolu nesouvisely a kromě 1 případu, kdy byla příčinná souvislost vyhodnocena jako nepravděpodobná, vždy po vyřazení potraviny potíže u konzumentů vymizely a u nikoho nedošlo (na základě sebehodnocení) k vážnému, ani nevratnému poškození zdraví. 9 případů hlásila odborná veřejnost (pracovníci krajských hygienických stanic, dále jen KHS), 17 přímí spotřebitelé. 11 případů vzhledem k jejich charakteru (podezření na infekční alimentární onemocnění; podnět na kontrolu provozovny, kde se po konzumaci jídla u spotřebitele objevil zdravotní problém) bylo předáno k prošetření do kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví. Šetření pracovníků KHS následně ukázala, že 7 z těchto 11 podnětů bylo podáno oprávněně a výrobci potravin, či provozovatelé podniku byli sankcionováni a zjištěné nedostatky musely být odstraněny. Na základě řady případů, ať už ze systému Nutrivigilance, nebo ze zkušeností z šetření pracovníků KHS, zapojených v činnosti systému, se pracovníci CZVP, SZÚ rozhodli vypracovat dokument týkající se nežádoucích potíží, které vznikly vlivem chování samotných spotřebitelů, nikoliv na základě konzumace potravin jako takových. Dokument s doporučením pro spotřebitele, jak mohou snížit riziko vzniku zdravotních potížích po konzumaci potravin, či DS byl uveřejněn v aktualitách na webu SZÚ, webu Nutrivigilance a sociální síti Facebook 3. 2. 2017. Celá zpráva je dostupná zde.

 


Zpráva o vývoji systému za rok 2017

Do systému bylo za rok 2017 nahlášeno celkem 26 případů zdravotních potíží po potravinách a doplňcích stravy (dále jen DS), které byly zaznamenány u dospělých osob (21 - 91 let). Po konzumaci těch, na které se systém primárně zaměřuje, se vyskytly reakce typu: otok jazyka a krku, vyrážka, nadýmání, bolest a křeče v břiše, průjem, zvracení, slabost, pocení, zápach potu po sirovodíku, bolest hlavy aj. Jednotlivé případy spolu nesouvisely a kromě 1 případu, kdy byla ale příčinná souvislost (PS) vyhodnocena jako nepravděpodobná, po vyřazení konzumované potraviny/DS, všechny popsané nežádoucí účinky u spotřebitelů vymizely. U nikoho nedošlo (na základě sebehodnocení) k vážnému, ani nevratnému poškození zdraví. 11 případů hlásila odborná veřejnost (pracovníci hygienických stanic, lékař, lékárník, nutriční terapeut). 8 případů z 15, které hlásila široká veřejnost, bylo vzhledem k jejich charakteru (podezření na infekční onemocnění; podnět na kontrolu provozovny, kde se po konzumaci jídla u spotřebitele objevil, nebo by mohl objevit zdravotní problém) předáno k prošetření do kompetence pracovníkům hygienických stanic. Silná PS byla vyhodnocena u 4 hlášených případů: DS s vitaminy a minerálními látkami (ve formě želé), DS obsahující vitamin B6 a hořčík, sypkou směs na přípravu dortu a úhořovce mořského. Celá zpráva je dostupná zde.