Výroční zprávy

Informace týkající se problematiky Nutrivigilance

Zpráva o vývoji systému za rok 2015

Počátkem roku 2015 byla široké veřejnosti zpřístupněna beta verze webového portálu systému Nutrivigilance dostupná na adrese: http://nutrivigilance.szu.cz. Podstatou systému je sběr a analýza informací nežádoucích zdravotních účinků po konzumaci vybraných druhů potravin. Cílem je shromáždění dat, které dosud nikdo v ČR neeviduje. Na podkladě analýzy obdržených hlášení lze iniciovat podněty pro preventivní nápravná opatření realizovaná dozorovými orgány, zdravotníky, dalšími odborníky (podpora zdraví, vzdělávání) a vědci (hodnocení zdravotních rizik). V průběhu roku 2015 probíhal prostřednictvím systému Nutrivigilance pokusný sběr hlášení, zpětná komunikace se spotřebiteli, komunikace s veřejností (dotazy, podněty, telefonická hlášení), s médii (veřejnoprávní televize, internetový časopis), OOVZ a kontrolními organizacemi.  Dvě třetiny přijatých hlášení se týkaly potravin, jedna třetina doplňků stravy. Byly zaznamenány reakce typu bolesti hlavy, kloubů, svalů, břicha, alergické reakce (vyrážka, otok hrdla…), nevolnost, průjem/zácpa, zvracení, žaludeční křeče, krvácení do trávicího traktu (světlá krev ve stolici) apod., které po vysazení potraviny vymizely. U nikoho pravděpodobně nedošlo (na základě sebehodnocení) k vážnému, ani nevratnému poškození zdraví.  Ve dvou případech DS obsahujících chlorelu (nebo chlorelu se spirulinou jako pojivo) byla nalezena silná příčinná souvislost (PS pravděpodobná: 66-100 %). V tomto případě, kromě kontaktování OOVZ a SZPI, byla vydána zpráva dostupná na webu SZÚ a také na portálu Nutrivigilance. Specializovaný seminář s pracovníky KHS vedl k závěru, že je potřeba zvýšit informovanost odborné i laické veřejnosti o existenci tohoto systému, např. formou letáků v ordinacích praktických lékařů či lékárnách. Možnosti závisí na dostupných zdrojích financí, např. v systému podpory veřejného zdraví. Celá zpráva je dostupná zde.


Zpráva o vývoji systému za rok 2016

Do systému bylo za rok 2016 nahlášeno celkem 26 případů zdravotních potíží po potravinách a doplňcích stravy (dále jen DS). Po konzumaci těch, na které se systém primárně zaměřuje, se vyskytly reakce typu vyrážky a svědění pokožky, bolesti za hrudní kostí, bušení srdce, bolesti hlavy, pálení v krku, bolesti v oblasti horních cest dýchacích, pálení žáhy, pálení a bolest žaludku, jícnu, pálení dásní a citlivost zubů, brnění jazyka, zčernání jazyka, krvácení z nosu aj. Jednotlivé případy spolu nesouvisely a kromě 1 případu, kdy byla příčinná souvislost vyhodnocena jako nepravděpodobná, vždy po vyřazení potraviny potíže u konzumentů vymizely a u nikoho nedošlo (na základě sebehodnocení) k vážnému, ani nevratnému poškození zdraví. 9 případů hlásila odborná veřejnost (pracovníci krajských hygienických stanic, dále jen KHS), 17 přímí spotřebitelé. 11 případů vzhledem k jejich charakteru (podezření na infekční alimentární onemocnění; podnět na kontrolu provozovny, kde se po konzumaci jídla u spotřebitele objevil zdravotní problém) bylo předáno k prošetření do kompetence orgánů ochrany veřejného zdraví. Šetření pracovníků KHS následně ukázala, že 7 z těchto 11 podnětů bylo podáno oprávněně a výrobci potravin, či provozovatelé podniku byli sankcionováni a zjištěné nedostatky musely být odstraněny. Na základě řady případů, ať už ze systému Nutrivigilance, nebo ze zkušeností z šetření pracovníků KHS, zapojených v činnosti systému, se pracovníci CZVP, SZÚ rozhodli vypracovat dokument týkající se nežádoucích potíží, které vznikly vlivem chování samotných spotřebitelů, nikoliv na základě konzumace potravin jako takových. Dokument s doporučením pro spotřebitele, jak mohou snížit riziko vzniku zdravotních potížích po konzumaci potravin, či DS byl uveřejněn v aktualitách na webu SZÚ, webu Nutrivigilance a sociální síti Facebook 3. 2. 2017. Celá zpráva je dostupná zde.

 


Zpráva o vývoji systému za rok 2017

Do systému bylo za rok 2017 nahlášeno celkem 26 případů zdravotních potíží po potravinách a doplňcích stravy (dále jen DS), které byly zaznamenány u dospělých osob (21 - 91 let). Po konzumaci těch, na které se systém primárně zaměřuje, se vyskytly reakce typu: otok jazyka a krku, vyrážka, nadýmání, bolest a křeče v břiše, průjem, zvracení, slabost, pocení, zápach potu po sirovodíku, bolest hlavy aj. Jednotlivé případy spolu nesouvisely a kromě 1 případu, kdy byla ale příčinná souvislost (PS) vyhodnocena jako nepravděpodobná, po vyřazení konzumované potraviny/DS, všechny popsané nežádoucí účinky u spotřebitelů vymizely. U nikoho nedošlo (na základě sebehodnocení) k vážnému, ani nevratnému poškození zdraví. 11 případů hlásila odborná veřejnost (pracovníci hygienických stanic, lékař, lékárník, nutriční terapeut). 8 případů z 15, které hlásila široká veřejnost, bylo vzhledem k jejich charakteru (podezření na infekční onemocnění; podnět na kontrolu provozovny, kde se po konzumaci jídla u spotřebitele objevil, nebo by mohl objevit zdravotní problém) předáno k prošetření do kompetence pracovníkům hygienických stanic. Silná PS byla vyhodnocena u 4 hlášených případů: DS s vitaminy a minerálními látkami (ve formě želé), DS obsahující vitamin B6 a hořčík, sypkou směs na přípravu dortu a úhořovce mořského. Celá zpráva je dostupná zde.

 

 

Zpráva o vývoji systému za rok 2018

Jako každoročně zveřejňuje CZVP souhrnnou zprávu systému Nutrivigilance za kalendářní rok (2018). Systém shromažďuje podněty spotřebitelů, kteří na sobě pozorovali nějaké negativní zdravotní efekty po konzumaci potravin a pokrmů. Primárně je systém určen pro potraviny nového typu a doplňky potravin. Ale i toto dělení je očividně příliš složité pro veřejnost, takže hlásí prakticky vše. Ale i to je nakonec důležité, protože se taková informace dostane na KHS, která může zasáhnout. Případů není mnoho a dobře lze pozorovat rozdílné chování spotřebitelů v jednotlivých krajích. Nejvíce případů je tradičně hlášeno z Prahy. Pokud Vás zajímají detaily, projděte si přiloženou zprávu.

Celá zpráva je dostupná zde.

 

 

Zpráva o vývoji systému za rok 2019

Systém Nutrivigilance, jehož podstatou je sběr a analýza informací nežádoucích zdravotních účinků (primárně neinfekčního původu), po konzumaci vybraných druhů potravin, funguje v ČR pro širokou veřejnost prostřednictvím webového portálu (http://nutrivigilance.szu.cz/) od roku 2015. Zveřejňujeme zprávu za rok 2019. V loňském roce bylo nahlášeno 20 případů. Zpráva shrnuje také data za posledních 5 let.

Celá zpráva je dostupná zde.

 

ZprávY o vývoji systému za DALŠÍ rokY

Další roční zprávy najdete na webu SZÚ zde.